DOCUMENTE / ACTE NECESARE PENTRU CADASTRU SAU CARTE FUNCIARA:

Anumite servicii specifice prestate de Oficiul de Cadastru ori Publicitate Imobiliara pentru public (persoane fizice sau juridice) necesita prezentarea/depunerea unor documente ori acte, în conformitate cu legislatia actuala.


CADASTRU

A. SCOATEREA TERENULUI DIN CIRCUITUL AGRICOL

 • cerere;
 • extrasul de CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE;
 • copie certificat urbanism;
 • copie act de proprietate;
 • plan de amplasament ori delimitare a corpului de proprietate, cu numar cadastral;
 • plan de situatie realizat în sistemul national de referinta "Stereografic 1970", cu cote în sistem Marea Neagra 1975, pus pe suport digital - în care se va evidentia suprafata pentru scoatere din circuit agricol;
 • inventar de coordonate X,Y,Z pentru corpul de proprietate;
 • plan de încadrare în zona cu limita intravilanului, vizat de primaria localitatii conform P.U.G.-ului avizat prin H.C.L.;
 • memoriu tehnic întocmit de catre proiectant (persoana fizica/juridica autorizata pentru efectuarea de lucrari toporgafice ori cadastrale).

  B. VIZAREA SUPORTULUI TOPOGRAFIC PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

 • cerere;
 • copie certificat urbanism;
 • copie act de proprietate;
 • plan de amplasament ori delimitare a corpului de proprietate, cu numar cadastral;
 • plan de situatie realizat în sistemul national de referinta "Stereografic 1970", cu cote în sistem Marea Neagra 1975, pus pe suport digital;
 • inventar de coordonate X,Y,Z pentru corpul de proprietate;
 • plan de încadrare în zona cu limita intravilanului, vizat de primaria localitatii conform P.U.G.-ului avizat prin H.C.L.;
 • memoriu tehnic întocmit de catre proiectant (persoana fizica/juridica autorizata pentru efectuarea de lucrari toporgafice ori cadastrale).

  C. VIZAREA SUPORTULUI TOPOGRAFIC PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 • cerere;
 • copie act de proprietate;
 • plan de amplasament ori delimitare a corpului de proprietate, cu numar cadastral;
 • plan de situatie realizat în sistemul national de referinta "Stereografic 1970, cu cote în sistem Marea Neagra 1975, pus pe suport digital;
 • inventar de coordonate X,Y,Z pentru corpul de proprietate;
 • plan de încadrare în zona cu limita intravilanului, vizat de primaria localitatii conform P.U.G.-ului avizat prin H.C.L.;
 • memoriu tehnic întocmit de catre proiectant (persoana fizica/juridica autorizata pentru efectuarea de lucrari toporgafice ori cadastrale).

  [Inapoi]


  CARTE FUNCIARA ( PUBLICITATE IMOBILIARA )

  A. INTABULARE IMOBIL

 • act de proprietate - copie legalizata ori original;
 • documentatie cadastrala.

  B. ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SARCINI SI A EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE

 • copie act de proprietate;
 • cerere tip.

  C. ÎNSCRIERE CONSTRUCTII

 • autorizatie construire - original ori copie legalizata;
 • certificat fiscal eliberat de primarie cu valoarea impozabila a imobilului;
 • documentatie cadastrala;
 • certificat eliberat de primaria unde este situat imobilul, prin care se atesta faptul ca proprietarul a edificat constructiile în conformitate cu autorizatia de construire.

  [Inapoi]